สังคมไทยกับการติดตามข่าวอาชญากรรมวันนี้

สำหรับข่าวอาชญากรรม นับว่าเป็นข่าวที่น่าติดตามเป็นอย่างมาก เพราะเมื่อเกิดเหตุอาชญากรรมโอกาสใด ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ผู้คนส่วนใหญ่จดจำ และนับได้ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ จะเป็นตัวอย่างและเป็นเหตุที่ทำให้คนไทยส่วนใหญ่ต้องรู้จักป้องกันและระวังภัยด้วยวิธีการและแบบต่าง ๆ ให้กับตนเอง ซึ่งการป้องกันภัยและการป้องกันตัวในแต่ละครั้ง ย่อมมีความแตกต่างกันออกไปตามแต่เหตุการณ์ เพราะฉะนั้นแล้ว ทางที่ดีที่สุดคือการปฏิบัติตนไม่ให้เกิดความเสี่ยง อย่างน้อยการตามติดข่าวอาชญากรรมของคนไทย ก็ทำให้คนไทยส่วนใหญ่ได้รับรู้และสามารถรับมือได้กับพวกมิจฉาชีพ แต่ก็มิใช่ทั้งหมดที่จะสามารถป้องกันตัวได้อย่างตลอดไป เพราะรูปแบบการเกิดอาชญากรรมใหม่ ๆ ก็ปรากฏทุกวันเช่นกัน     และแม้จะมีการปกป้อง ป้องกัน หรือพยายามที่จะกำจัด แต่การก่อคดีหรือการเกิดอาชญากรรมก็มีให้เห็นกันทุกวันอยู่เรื่อยๆ อาจจะเป็นเพราะในหลากหลายทำเลที่ตั้งภายในประเทศ ยังคงเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในยามวิกาล หรือกระทั่งจิตใจของมนุษย์ที่ยังคงตกต่ำและคิดไปในทางที่ชั่วร้ายได้อยู่ตลอดเวลา…