Tag: อยุธยา

ที่เที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับความหลากหลายเติมเต็มไปด้วยความโบราณ

By admin

สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น เป็นสิ่งโบราณสถานที่มีความเชื่อว่า เป็นหนึ่งเดียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพราะจะมีวัดวาอารามอยู่ในเป็นจำนวนมาก แถมยังมีพระราชวังอีกมากมาย เพราะเช่นนั้นมาดูกันเลยว่าวันนี้เราจะมารู้จักเกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรืออาจจะเรียกกันว่า อยุธยานั่นเอง   นับได้ว่ามีแหล่งท่องเที่ยวมากมายรอต้อนรับนักเดินทางแต่ละเป็นอย่างมากมาย ซึ่งที่เที่ยวที่ต้องการจะแนะนำนั้น ก็ต้องเป็นพระที่นั่งไอศวรรย์ทิพย์อาสน์ หรือที่เรียกว่าพระราชวังบางปะอิน ซึ่งจะอยู่ไกลจากเมืองทางทิศใต้ ที่ได้มีการบูรณะและปรับปรุงฟื้นฟูภายในสมัยช่วงรัชกาลที่ 4  ทรงได้มีการสร้างพระที่นั่งที่เป็นที่ประทับ พร้อมทั้งต่อมาในสมัยในช่วงรัชกาลที่ 5 ได้ทรงก่อสร้างต่าง…