Tag: สูตรอาหาร

สูตรอาหารเมืองไทยในสมัยนี้ กับวิธีทำที่ง่ายมากขึ้น

By admin

หากว่าจะให้กล่าวถึงสูตรอาหารไทยในปัจจุบัน คงต้องบอกเลยว่า ไม่ว่าจะเป็นสูตรอาหารไทยในสมัยเก่าก่อน หรือแม้กระทั่งสูตรอาหารไทยที่ถูกเชฟผู้เชี่ยวชาญ หรือเหล่านักทำอาหารรุ่นใหม่ ๆ ได้สร้างขึ้นมานั้น อาจจะมีความต่างกัน แต่ในเรื่องของรสชาติ คงต้องบอกเลยว่ามีความอร่อยที่ไม่แพ้กันอย่างแน่นอน ซึ่งบางครั้งสูตรอาหารบางอย่าง ก็อาจจะทำให้คนไทยแท้โดยมากต้องนึกถึงอยู่ตลอดเวลา เพราะเนื่องจากเป็นสูตรอาหารประจำบ้านเมืองไทย และมักจะเคยปากคนไทยทั่วทั้งประเทศ และมิใช่แค่เพียงชาวไทยที่ถามหาเพียงเท่านั้น เพราะชาวต่างชาติก็มักจะถามหาเพราะชื่นชอบที่จะกินด้วยเช่นเดียวกัน อย่างเช่น ต้มยำกุ้ง ส้มตำ คั่วกลิ้ง…