Tag: วิธีการทำให้อาเจียน

กรรมวิธีทำให้อาเจียนถ้าหากได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกาย

By admin

เพราะว่าคนตั้งครรภ์หรือผู้ให้น้ำนม เช่นกันกับเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี และไม่ให้นำวิธีการลดน้ำด้วย วิธีการทำให้อาเจียน เด็ดขาด ก็เพราะว่าจะทำให้ร่างกายเกิดปัญหาได้เช่นเดียวกัน  แต่ถ้าร่างกายมีปัญหาเกี่ยวข้องมลพิษที่รับประทานเข้าไป มีฤทธิ์กัดกร่อนจะไม่แนะนำวิธีการทำให้อาเจียน   เพราะว่าการอาเจียนเป็นกลไกธรรมชาติที่ควรทำเป็นวิธีสุดท้ายและหลังจากที่ได้มีการปรึกษาแพทย์ เพราะว่าการอาเจียจะทำให้ร่างกายขาดน้ำ พร้อมกับทำให้หลอดอาหารบวม ฟันกร่อน จึงไม่แนะนำให้ใช้เป็นวิธีในการลดน้ำหนัก จะนำไปสู่ความผิดปกติในการรับประทานอาหาร เช่น บูลิเมีย การขาดอาหารอย่างรุนแรงและกลายเป็นอันตรายต่อร่างกาย…