Tag: ภัยแล้ง

ภัยแล้ง คือตัวปัญหาของประชาชนทั่วๆ ไปกับการทำการกสิกรรม

By admin

ภัยแล้ง เป็นภัยพิบัติที่ชาวไทยพบเจอกันมากที่สุด ยิ่งช่วงนี้ด้วย เป็นช่วงที่มีการเกิดภัยแล้งอย่างมาก ทำให้คนไทยแต่ละคนเกิดความเดือดร้อนเป็นอย่างมากมาย บางจังหวัดไม่มีน้ำใช้ในทางด้านการเกษตร จึงต้องมีการขุดน้ำบาดาลกันมาใช้เป็นปริมาณมาก ซึ่งภัยแล้งนั้น มีขึ้นจากมนุษย์ที่มาทำร้ายป่าไม้ เป็นเหตุให้เกิดภัยแล้งให้เห็นกันอยู่ตอนนี้เอง   ซึ่งภัยแล้งส่วนใหญ่ เป็นเหตุให้ประชาชนทั่วไป หรือชาวบ้าน ไม่มีน้ำใช้ เป็นเหตุให้ภัยแล้งในครั้งนี้มีความน่ากลัวเป็นอย่างยิ่ง ถ้าหากเมืองไทยไม่มีน้ำใช้ จะทำให้เกิดการสูญเสียอย่างรุนแรง  แต่ด้วยชาวไทยแต่ละคนมีความคิดที่จะต่อสู้กับภัยแล้ง แม้ว่าจะไม่สามารถที่จะทำไร่…

ภัยแล้ง ที่มีผลต่อการเกษตรของคนไทยเป็นอย่างมากมาย

By admin

ภัยแล้ง เป็นภัยที่มีอันตรายเป็นอย่างมาก ทำให้ชาวไทยหลากหลายคนต่างก็ต้องประสบปัญหาภัยแล้งกันมาช้านาน ยิ่งในช่วงนี้ด้วยล่ะก็ ทำห้าต้องเจอกับอุปสรรคมากมายกันเลยก็ว่าได้ จึงเป็นเหตุให้ชาวไทยแต่ละคนที่ในพื้นที่ภัยแล้ง ต่างก็ต้องรีบจัดการน้ำกันมากเพิ่มขึ้น บางที่ ณ ตอนนี้ไม่มีน้ำให้ใช้แล้ว รวมถึงการเกษตรต่าง ๆ ก็ไม่สามารถมีน้ำทำการเพาะปลูกกันได้เลย จนทำเอามีปัญหาอย่างหนัก กับการดำเนินงานภัยแล้งกันนั่นเอง   นับได้ว่า ภัยแล้ง ในปัจจุบันนี้ค่อนข้างที่มีความร้ายแรงเป็นอย่างมาก จนเป็นเหตุให้เกิดไฟไหม้เกิดขึ้นได้ง่าย…