Tag: ปัญหาอาชญากรรม

ตัวปัญหาอาชญากรรมที่พบตัวปัญหากันอยู่บ่อย ๆ

By admin

ภายในสังคมไทยในสมัยนี้ ได้มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากมาย ทางด้านวัตถุ จึงคงเกิดเป็นปัญหาทางด้านอาชญากรรม ภายในสังคมไทย ซึ่งประชาชนส่วนมากจะต้องมีการดิ้นรนและต้องต่อสู้ เพื่อความอยู่รอด ได้มีแข็งขันการทำงาน รวมไปถึงแกงแยงกันในการทำมาหากิน พร้อมทั้งในการขัดผลประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย จนเป็นเหตุให้มี ปัญหาอาชญากรรม ในสังคมเป็นอย่างยิ่ง   ถือได้ว่า ปัญหาอาชญากรรม เป็นปัญหาอย่างมาก ที่ชาวไทยทุกท่านได้พบเจอกับปัญหามากมาย…