Tag: คิม จองนัม

คิม จองนัม ถูกสังหารด้วยเคมีทำลายประสาท วีเอ็กซ์

By admin

เมื่อวันที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ทางสำนักข่าวซีเอ็นเอ็น ได้มีการเผยว่า สารเคมีที่ใช้ลอบฆ่านาย คิม จองนัม พี่ชายต่างมารดาของนายคิม จองอึน ผู้ที่เป็นผู้นำสูงสุดประเทศเกาหลีเหนือ ได้ถูกระบุว่า สารเคมีทำลายประสาท ที่มีชื่อกันว่า สารวีเอ็กซ์ เป็นของเหลวไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และมีความเป็นพิเศษมากกว่าชาริน คิม…