Tag: ข่าววันใหม่

การรับรู้ข่าวในชีวิตทุกวันของคนรุ่นใหม่ ผ่านข่าวคราววันใหม่

By admin

ขณะคุณต้องย่างก้าวผ่านวันนี้ เพื่อจะไปสู่วันข้างหน้าที่ดีกว่า ในวันข้างหน้าของคุณ คุณอาจไม่สามารถคาดเดาอะไรได้ และในเมื่อผู้คนส่วนมาก ค้นหาแต่สิ่งที่ตัวเองปรารถนา แล้วใครมั่งละที่ต้องการจะค้นหาและใฝ่คว้าเพื่อรับฟังข่าว ข่าวดี ๆ มีอยู่ถมไปแต่กลับไม่มีผู้ใดให้ความสำคัญ การบริโภคข้อมูลที่ดูเป็นไปได้ยาก จึงเป็นสิ่งที่คนเขียนข่าวหวาดกลัว ว่าชาวไทยส่วนใหญ่จะไม่ให้ความสนใจ พร้อมทั้งสุดท้ายข่าวที่ถูกนำเสนอออกมานั้น กลับเป็นข่าวที่ใคร ๆ ก็มองข้าม พร้อมทั้งไม่ค่อยมีใครให้การเกาะติดเสียเท่าไหร่นัก พร้อมกับด้วยการมองข้ามข่าววันใหม่ นั่นหมายความว่า…