Tag: ข่าวด่วนล่าสุด

ข่าวด่วนล่าสุด ข่าวคราวค้ายาไอล็อตใหญ่

By admin

ข่าวด่วนล่าสุด ได้มีการจับกุมชายแดด 43 คน นางสาวศิริพันธ์ จิรภาสที่มีอายุ 45 ปี และนายอดิศักดิ์ พละชาติที่มีอายุ 24 ปี ซึ่งเป็นเอเย่นต์ใหญ่ที่สุด ได้ร่วมกันลักลอบทำการค้ายาไอในจังหวัดสงขลา พร้อมกับมีการยืดยาแก้ไอหลายอย่างประมาณ 7,000 ขวด ซึ่งเป็นยาล็อตใหญ่ที่สุดภายในรอบปีก็ว่าได้ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้มีการจับกุมได้ และยิ่งไปกว่านี้ยังมียาแก้ปวดหลากหลายชนิดด้วย…