Tag: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ร่วมงานหยิบเมฆ หยอกล้อดอกกระเจียวไปกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

By admin

สำหรับการท่องเที่ยวในเดือนสิงหาคมของปีนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ทำการร่วมมือจัดงาน หยิบหมอก หยอกดอกกระเจียว ไปกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2557 ซึ่งด้านในงานนี้ นักเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศจะได้พบกับการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ ที่ทำให้นักเที่ยวส่วนใหญ่ได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กัน โดยกำหนดการงานจะเริ่มต้นวันที่ 1 มิถุนายน จนกระทั่งถึงวันที่ 3 สิงหาคม…