Tag: กระทรวงพาณิชย์จีน

กระทรวงพาณิชย์จีน เร่งทำการแก้ภาษีภายในการต่อต้านการตีตลาด

By admin

กระทรวงพาณิชย์จีน ได้มีการร้องเรียนทางสหรัฐอเมริกา ให้มีการปรับปรุงในการตัดสินใจที่ไม่เป็นธรรม ที่ได้มีการกำหนดอัตราภาษีการทุ่มตลาด และในการอุดหนุนของการนำเข้าแผ่นเหล็กพร้อมทั้งแถบเหล็กสแตนเลส โดยเมืีอวันพฤหัสบดี ทงกระทรวงได้มีการตัดสินใจกับการเพิ่มภาษีตอบโต้ ใยการทุ่มตลาด  ในการนำเข้าแผ่นเหล็ก พร้อมทั้งภาษีต่อต้านการให้เงินอุดหนุน ทำให้ข่าวเกี่ยวกระทรวงพาณิชย์ในจีน กลับกลายเป็นข่าวที่น่าสนใจเป็นอย่างมากมาย   ซึ่งหวัง ฮีจุง โดยเป็นเจ้านายสำนักงานสอบสวน พร้อมกับมีการเยียวยาทางทางการค้ากระทรวงพาณิชย์ จึงได้มีการแสดงความผิดหวังในการตัดสินใจของทางสหรัฐอเมริกากับการเพิ่มภาษี และมีการตั้งคำถาม ถึงการสอบสวนที่ดูไมีเป็นธรรม…