ข่าวด่วน ข่าวสารเด่น ข่าวสารประเด็นร้อนประจำวันนี้ที่น่าดึงดูด

July 21, 2015 Off By admin

ข่าวด่วนหรือข่าวเด่น ๆ จำนวนมาก มักจะถูกเห็นว่าเป็นข่าวด่วนที่ได้รับความเอาใจใส่เป็นอย่างมาก แต่ในความจริงแล้วนั้น หากว่าผู้ที่ทำการไล่ตามข่าว ไม่สนใจแก่ข่าวนั้น ๆ โดยตรง ต่อให้เป็นข่าวประเภทไหน รูปแบบไหน ก็ค่อนข้างได้ไม่ได้รับความสนใจเช่นกัน ดังนั้นแล้ว ข้อมูลของข่าวจึงเป็นตัวชี้วัดที่มีความหมาย อีกทั้งการพาดหัวข่าวที่น่าสนใจ ก็เป็นอีกหนึ่งแรงกระตุ้น ที่ก่อให้เกิดการไล่ตามข่าวเช่นกัน

 

โดยเฉพาะข่าวที่ดูมีความหมาย อย่างข่าวด่วนหรือข่าวเด่น ๆ ที่ปรากฏขึ้นเป็นประเด็นร้อนในแต่ละวัน ย่อมเป็นข่าวที่ทุกคนไม่ควรมองข้าม แต่ก็นับได้ว่ามีกลุ่มคนส่วนใหญ่ ก็ยังคงมองข้ามข่าวประเด็นร้อนต่าง ๆ เหล่านี้อยู่ ต่อให้มีการเสนอที่แตกต่างหรือปรับเปลี่ยนไป แต่ในส่วนนี้ก็เป็นลักษณะการบูม เพื่อให้ผู้คนหันมาสนใจพร้อมทั้งติดตามข่าวในระยะสั้น ๆ เพียงเท่านั้น เนื่องจากรูปแบบการเสนอ ต่อให้ดูดีพร้อมทั้งมีเสน่ห์ขนาดไหน แต่อย่างน้อยการไล่ตามข่าวก็มาจากใจ พร้อมทั้งความชื่นชอบที่เกิดขึ้นในระหว่างคนแต่ละคนเท่านั้น แต่หากว่าเป็นข่าวเด่น ข่าวด่วน ที่มีความหมายมากจริง ๆ คนไทยก็ยังคงไล่ตามให้ความสนใจข่าวเป็นจำนวนมากยิ่งขึ้น เปรียบเหมือนเป็นความเคลื่อนไหว ไปพร้อม ๆ กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุด ซึ่งคงเป็นเหตุการณ์ที่มีผลเสียหรือผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนทุกคนโดยตรง

 

ในกรณีของการไล่ตามข่าวของประชาชนโดยทั่วไป หากมีจำนวนการไล่ตามข่าวด่วน ข่าวเด่นประจำวันที่น้อยลงไปเรื่อย ๆ ถือได้ว่าเป็นผลร้ายที่ไทยเราไม่สามารถแก้ไขได้ แต่สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ก็ยังคงไม่เกิดขึ้น และยังคงเป็นสถานการณ์การติดตามที่สามารถควบคุมได้อยู่ในปัจจุบันนี้