ผลลัพธ์ของอธิบายข่าววันนี้ ที่คงทำให้ประชาชนพึงพอใจพร้อมกับไม่พึงพอใจบ้าง

July 15, 2015 Off By admin

ผลของการรายงานข่าววันนี้ กลับกลายเป็นการนำเสนอที่ไม่น่าพอใจ ประชาชนส่วนมากก็อาจไม่ชื่นชอบ หรือให้ความมั่นใจในการบริโภค พร้อมทั้งติดตามข่าวสารต่างๆ เหมือนเช่นเดี๋ยวนี้

 
เพราะมีประชาชนบางกลุ่ม ที่ยังคงไว้วางใจพร้อมกับชื่นชอบไปกับการติดตามข่าวสาร นับได้ว่าเป็นข้อสำคัญที่ดีที่สุด การนำเสนอข่าววันนี้ส่วนมากของสำนักข่าวไทย มักเป็นการนำเสนอเหตุการณ์และสถานการณ์ที่มีขึ้นแบบฉับพลัน ซึ่งเป็นสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในไม่กี่วินาที แต่มีความรุนแรงและมีความสำคัญต่อชาวเมืองภายในประเทศ หรือคงจะเป็นเหตุการณ์ที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่มิใช่ข้ามวันหรือเป็นช่วงเวลานานมาแล้ว เนื่องจากข่าวทุกข่าวที่ถูกเอามารายงาน จะเป็นข่าวคราวที่มีความสดใหม่เช่นเดียวกับปลาที่ยังคงมีชีวิต เมื่อการนำเสนอข่าวยังคงเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ และมีการเสนอในทุกช่วงเวลาที่นับได้ว่ามีความพอเหมาะ ย่อมเป็นการนำเสนอข่าวที่ถูกต้อง ตลอดจนสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ต้องการรับข่าวสาร เพื่อเป็นข่าวสารสำคัญต่อ ๆ ไป ในส่วนต่าง ๆ เหล่านี้ สำนักงานข่าวไทยได้ให้ความสำคัญอยู่เสมอ พร้อมกับนับได้ว่าประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่เอง ก็พยายามที่จะไล่ตามข่าววันนี้หรือว่าข่าวล่าสุดให้ได้มากที่สุด เพื่อที่ตัวเองจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่เหมือนกัน
 
ข่าว
ยิ่งหากมีความเชื่อมต่อ พร้อมทั้งการนำเสนอที่มีความสัมพันธ์กัน ระหว่าง ผู้รับข่าวสาร และ ผู้นำเสนอข่าว เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงและผูกเข้าด้วยกันเสมอ หากผู้นำเสนอสามารถนำเสนอข่าววันนี้ออกมาได้เป็นอย่างยอดเยี่ยม มีความถูกต้อง มีความทันสมัย พร้อมกับเป็นข่าวสารที่ตรงต่อแหล่งข่าว ย่อมอาจสร้างประโยชน์ได้เป็นอย่างสูงอย่างไม่มีบิดเบน