การมุ่งเสนอข่าวบันเทิงที่แปลกแยก เอามาสู่ความผิดพลาดอันรุนแรง

June 11, 2015 Off By admin

ข้อผิดพลาดในการนำเสนอข่าวที่ไม่เป็นความจริงออกมาเผยแพร่ ผู้รับข่าวสารเองก็จะได้รับข่าวบันเทิงวันนี้ที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริง หรือไม่น่าจะเชื่อถือได้ หากเป็นเช่นนั้น การติดตามข่าวบันเทิงวันนี้ก็แทบจะไม่ได้สร้างประโยชน์อะไร ให้กับผู้ที่ทำการเกาะติดข่าวสารบันเทิงอยู่เป็นประจำเสียเลย

 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวบันเทิงวันนี้ที่ทุกคนได้รับ จำเป็นจะต้องมีการกลั่นกรองข่าวอยู่เสมอ ทำให้แหล่งข่าวบันเทิงวันนี้จำนวนมาก มักจะเป็นแหล่งข่าวที่มีการเกาะติดข่าวสารจากหลากหลาย ซึ่งนักข่าวบันเทิงเอง คงจะต้องทำการค้นหาข่าวและทำการติดตามข่าวสารบันเทิง ซึ่งเนื้อหาสาระสำคัญค่อนข้างเป็นเนื้อหาของข่าวที่เสนอความเป็นจริงเท่านั้น แต่ในกรณีที่มีแหล่งข่าวหลากหลายแหล่งออกมาเกี่ยวโยง และทำการเสนอข่าวที่บิดเบือนพร้อมกับไม่ได้เกิดจากความเป็นจริง ย่อมทำให้แหล่งข่าวต่าง ๆ ที่ได้มีการติดตามกันอย่างต่อเนื่อง หรือทำการนำเสนอข่าวตาม ๆ กันมาเป็นที่บิดเบือนไปเสียหมด ซึ่งผู้รับข่าวส่วนใหญ่คงทำการเกาะติดข่าวบันเทิงวันนี้อยู่สม่ำเสมอ แต่ข่าวที่ได้มีการนำเสนอในทุก ๆ วันก็มักจะเป็นข่าวที่เกิดขึ้นแล้วทั้งนั้น ส่วนจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวเท็จอาจจะต้องมีการกลั่นกรองพร้อมทั้งติดตามกันต่อไป เพราะส่วนมากกับการนำเสนอข่าวสาระบันเทิงจากทั่วประเทศ อาจจะมีการนำเสนอภายในรูปแบบที่แตกต่างกัน เพื่อสร้างจุดที่แตกต่างจนกลับเป็นที่สนใจของผู้ติดตามข้อมูลข่าวสาร
 
ข่าวบันเทิง
 
ส่วนการสร้างจุดที่โดดเด่นข่าวบันเทิงของการนำเสนอข่าว และผู้ติดตามข่าวมักจะอยากได้จากการนำเสนอ มิใช่รูปแบบการมุ่งเสนอที่มีความสวยงามเพียงแค่นั้น แต่จุดประสงค์หลักพร้อมกับความเป็นจริงที่มีขึ้น ย่อมเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่ผู้ไล่ตามรับฟังข่าวอยากจะได้รับ