ข่าวด่วนวันนี้ คณะพระสงฆ์ได้เข้าร่วมบริจาคเงิน 3 ล้าน สำหรับช่วยเหลือประเทศเนปาล

May 5, 2015 Off By admin

ข่าวด่วนวันนี้เรายังคงอยู่กับความเคลื่อนไหว ในการเข้าช่วยเหลือประเทศเนปาล หลังจากที่ประเทศเนปาลได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในรอบ 80 ปี ซึ่งถือได้ว่าเป็นภัยครั้งรุนแรงที่สุดที่อุบัติขึ้นกับประเทศเนปาลโดยตรง ส่งผลทำให้ประเทศเนปาลมีผู้ถึงแก่ชีวิตแล้วประมาณ 2 พันคน พร้อมกับบาดเจ็บอีกเป็นปริมาณมาก

 
ข่าว
ซึ่งข่าวปัจจุบัน หลากหลายประเทศชาติได้หยิบยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยที่ยังคงพยายามระดมเงินเพื่อที่จะเข้าช่วยเหลือประเทศเนปาลให้เร็วที่สุด ซึ่งทางคณะพระสงฆ์ โดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระหมารัชมังคลาจารย์ ผู้ที่ทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ได้พยายามรวบรวมเงินเพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล ซึ่งจำนวนเงินทั้งหมดมากถึง 2,800,000 บาทด้วยกัน และนอกจากนี้ พระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ยังคงมีการบัญชาให้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาของแต่ละจังหวัด ให้เข้าช่วยเหลือเพื่อประชาสัมพันธ์ถึงสถานการณ์แผ่นดินไหวที่รุนแรงในครั้งนี้ เพื่อที่จะให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยได้รับทราบกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะได้มีการเข้าร่วมบริจาคเงินเพื่อที่จะเข้าช่วยเหลือประเทศเนปาลได้ทันท่วงที และนอกจากนี้ยังคงมีการส่งสาส์นเพื่อจะแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วย ซึ่งคนไทยส่วนมากเองก็พยายามที่จะร่วมมือกัน เพื่อจะช่วยเหลือประเทศเนปาลให้ได้มากพร้อมกับรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
 
อย่างน้อย ก็ยังอาจมีกลุ่มคนไทยส่วนหนึ่ง ที่ยังคงพักอยู่ประเทศเนปาล และถึงแม้ว่าพวกเขาจะปลอดภัย แต่คนไทยทั่วประเทศต่างก็พร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือประเทศเนปาล พร้อมกับต้องการส่งกำลังใจพร้อมกับกำลังใจไปให้ชาวเนปาลทั้งหมด

คณะสงฆ์บริจาคเกือบ 3 ล้านช่วยเหลือเนปาลแผ่นดินไหว