ข่าวสารบันเทิงประจำวันกับข้อเท็จจริงที่ถูกนำมาเสนอจนกลายเป็นข่าว

April 25, 2015 Off By admin

เพราะว่าข่าวบันเทิงประจำวันภายในปัจจุบันส่วนใหญ่ ที่ได้มีการรายงานข่าวภายในรูปแบบประจำวัน ถือว่าเป็นข่าวบันเทิงสุดฮอตพร้อมทั้งฮิต ของดารานักแสดงทั่วฟ้าเมืองไทย ทั้งที่มีกระแสความโด่งดังจนสุดโต่ง และทั้งดารานักแสดงที่อาจจะลบเลือนหายไปจากวงการภายในบางช่วง ซึ่งบางโอกาสกรณีข่าวต่าง ๆ เหล่านี้คงสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดี และบางกรณีอาจเป็นตัวอย่างที่ไม่เหมาะต่อสังคม

 
ข่าวบันเทิงประจำวัน
และเพื่อข่าวบันเทิงประจำวันจำนวนมาก ที่เหล่าคนเขียนข่าวมักจะได้มาจากดารานักแสดงแต่ละท่านนั้น บางท่านอาจไม่ต้องการให้เกิดกรณีการเกี่ยวโยงจนกลายเป็นข่าว หรือบางกรณีคงไม่เกิดกระแสความโด่งดัง ถึงขนาดต้องตกเป็นข่าวหน้าหนึ่งโดยตรง แต่เพื่อบางครั้งข่าวต่าง ๆ กลุ่มนี้ ก็ยังคงเป็นข่าวสารที่ผู้บริโภค ต้องการที่จะพบเจอพร้อมกับบริโภคข่าวบันเทิงประจำวันให้ได้มากที่สุด แต่สำหรับข่าวบันเทิงส่วนใหญ่ กับข้อมูลที่เป็นจริงกับไม่เป็นจริงนั้น ผู้รายงานข่าวเองก็ควรพิจารณาข่าวสารบันเทิงต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุด และเป็นข่าวดารานักแสดงที่สื่อออกไปแล้วเป็นกรณีหนึ่งที่สามารถก่อให้เกิดคุณประโยชน์ทางด้านสังคม มิใช่การนำเสนอข่าวที่โด่งดัง แต่ล้วนแล้วเป็นข่าวสารบันเทิงของศิลปินนักแสดงที่ไม่อาจจะนำมาเป็นตัวอย่างแก่ทุกคนในสังคมได้เลย
 
และนี่ก็คือข้อเท็จจริงที่ทุกคนจะต้องเผชิญ พร้อมกับการบริโภคข่าวบันเทิงประจำวันที่มีข้อมูลเท็จจริง ซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนที่มีความหมายอย่างมาก และคนเขียนข่าวเองก็ควรที่จะทุ่มเทเพื่อทำการผลิตข่าวสารในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเป็นข่าวที่ก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวม มิใช่ข่าวที่ต้องได้มาซึ่งชื่อเสียงที่ไม่มีตัวตนนั่นเอง

ข่าวบันเทิง ดารา