โลกแห่งความเป็นจริงในของหมู่คนที่มีอาชีพเป็นนักข่าวบันเทิง

April 21, 2015 Off By admin

เมื่อผู้สื่อข่าวมีการนำเสนอข่าวบันเทิงแบบมีข้อมูลเท็จจริง ถือว่าเป็นการนำเสนอข่าวที่มีสาระสำคัญที่ดีเยี่ยม พร้อมทั้งเป็นข่าวสารที่สามารถค้นหาแหล่งกำเนิดและแหล่งอ้างอิงได้อย่างน่าวางใจ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคหรือรับฟังข่าวบันเทิงที่ถูกเสนอมาต่าง ๆ เหล่านี้ได้ ซึ่งข้อมูลในแต่ละประเภท ถึงแม้จะมีความต่างกัน แต่ในส่วนของที่มาที่ไปนั้นจะต้องมีเป้าหมายอย่างแน่ชัด มิใช่การนำเสนอข่าวบันเทิงอย่างลอย ๆ โดยที่เราไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่า เราจะทำการเชื่อมั่นฟังข่าวบันเทิงต่าง ๆ เหล่านี้ได้หรือเปล่า ข่าวบันเทิงที่เราได้ฟังอยู่นี้เป็นจริงใช่ไหม ยอมรับได้หรือไม่ ซึ่งในส่วนนี้อาจเป็นปัจจัยหลัก ๆ ที่นักข่าวบันเทิงอาจต้องมีความคิดสร้างสรรค์ หรือขั้นตอนวิธีการนำเสนอข่าวบันเทิงในรูปแบบที่ดีและมีความสมควรนั่นเอง
 
ข่าวบันเทิง
แต่โลกแห่งความจริงนั้นนักข่าวไม่ได้มีเพียงทำภาระหน้าที่ค้นหาข่าวสารแต่อย่างเดียวเท่านั้น แต่คนเขียนข่าวยังคงมีหน้าที่ในการทำข่าวและเสนอข่าวให้ออกมาในแบบข่าวบันเทิงที่ถูกต้องเหมาะให้ได้มากที่สุด ซึ่งการนำเสนอข่าวที่ถูกและมีความพอเหมาะนั้น ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างมาก และการเสนอข่าวในแบบที่สร้างสรรค์ ประกอบไปด้วยข่าวบันเทิงที่สามารถให้สาระที่เพลิดเพลิน พร้อมทั้งประสบการณ์การทำความเข้าใจ หรือในข่าวบันเทิงบางข่าวอาจมีการเสนอตัวอย่าง เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ทำการศึกษาและเป็นแบบแผนแก่การดำเนินชีวิตได้ ซึ่งข่าวบันเทิงต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลที่ใคร ๆ ก็มักพึงปรารถนาเป็นอย่างมาก เว้นเสียแต่นักข่าวบันเทิงอาจไม่สามารถทำการเสนอข่าวออกมาในแบบที่ดีได้อย่างที่กล่าวมานั่นเอง