ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในส่วนของข้อมูล จากการเกาะกระแสข่าวการเมือง

March 7, 2015 Off By admin

ถึงแม้ว่าผู้คนส่วนใหญ่มักจะหลีกเหลี่ยงเกี่ยวกับกระแสการตามติดข่าวการเมืองในปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ดีข่าวการเมืองก็ยังคงมีที่ไปที่มา ว่าจะต้องมีการนำเสนอและแจกจ่ายข่าวอยู่ตลอดเวลา เพียงแต่บางที ข่าวการเมืองที่ว่า ก็อาจจะทำให้ใครต่อใครหลายคน เกิดสภาวะเครียดและกดดันเป็นอย่างมากมาย หากมีการตามติดกระแสข่าวการเมืองมากเกินไป จนไม่สามารถแยกแยะออกได้ในระหว่างข่าวกับเรื่องจริง
 
ข่าวการเมือง
และถ้าหากว่าผู้ติดตามข่าวไม่สามารถแยกได้ว่า ความเป็นจริงแล้ว ความดังการเมืองเกิดขึ้นจากปัญหาใด และมีการส่งเสริมยุแหย่ให้เกิดเป็นสงครามขึ้นมา นั่นหมายถึงไม่ได้เกิดจากความเข้าใจถึงเหตุการณ์ความเป็นจริง ของผู้ที่ติดตามและผู้ที่อยู่เบื้องหลังจริงๆ ถึงแม้ว่าจะมีกระแสการตามติดอย่างใกล้ชิด แต่ความคิดเห็นของคนก็ย่อมที่จะแตกต่างกันออกไป มีเข้าใจถูกต้อง และไม่เข้าใจถูก มองเห็นผลประโยชน์ส่วนรวม และผลประโยชน์ที่ต่างในรูปแบบส่วนตน จึงทำให้เกิดกรณีการแตกแยกของกลุ่มคน และรวมตัวกันเข้าพรรคเข้าฝ่าย จนกลายเป็นกลุ่ม ๆ หนึ่งที่ออกมาต้าน เนื่องจากส่วนหนึ่งคือตามติดข่าวการเมืองข่าวสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวการเมืองในปัจจุบัน ที่เกิดมีลง มีดีบ้างไม่ดีบ้างปะปนกันไป ส่งผลเสียให้เกิดกรณีที่ไม่มุ่งหมายและยากจะแก้ปัญหานั่นเอง
 
แต่ส่วนหนึ่งของการติดตามข่าวการเมืองของชาวไทยส่วนใหญ่ อาจจะมาจากความชื่นชอบเฉพาะตัวเกี่ยวกับทางด้านการเมืองโดยตรง และที่หนักหนาไปมากกว่านั้นคือ ข่าวการเมืองส่วนใหญ่มักส่งเสริมให้ผู้ติดตามข่าว ได้เข้าพรรคเข้าฝ่ายกับฝ่ายที่ตนเองเลือก ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผู้ติดตามข่าวส่วนใหญ่อาจจะต้องใช้วิจารณญาณและดุลพินิจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเชียว