ข่าวด่วน วันนี้ กับหลากหลายคดีสุดนิยมของเมืองไทย

February 11, 2015 Off By admin

แบบการสื่อข่าวด่วน วันนี้ กลับมีข่าวสารเกี่ยวกับ 2 กรณีนี้มีขึ้นในทุก ๆ วัน จนเราคนไทยทุกคนเองจะต้องเกิดความตระหนักพร้อมกับตกใจเป็นอย่างมากมาย เพราะสิ่งต่าง ๆ กลุ่มนี้ ไม่น่าจะมีขึ้นในสังคมไทย หรือถ้าหากมีกรณีที่เกิดขึ้นแล้ว ในระยะเวลาต่อมาก็ควรที่จะลดน้อยถอยลงไป เปรียบเสมือนคนไทยกับความคิดเห็นที่ไม่พึงประสงค์ จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต แต่สำหรับข้อเท็จจริงแล้วนั้น การนำเสนอข่าวด่วน วันนี้ มักจะเป็นข่าวที่ทันต่อเหตุการณ์ พร้อมกับเป็นข่าวประเภทที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก และคนไทยส่วนมากมักจะต้องรับรู้กันอย่างทั่วถึงถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีขึ้น จนต้องตกเป็นข่าว กลับพบว่า ไม่ว่าจะเป็นข่าวด่วน ข่าวสด หรือว่าข่าวด่วน วันนี้ข่าวทันต่อสถานการณ์ในกรณีใดที่เกิดขึ้นก็ตาม
 
ข่าวด่วน วันนี้
ข่าวต่าง ๆ เหล่านี้กับไม่ใช่ข่าวที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ไม่ดี หรือความคิดอ่านอันชั่วร้ายของคนไทยส่วนใหญ่ไปได้ เมื่อเกิดประเด็นที่อาจเป็นกรณีศึกษาให้ได้เจอกันในทุก ๆ วัน ข่าวคดีการฆาตกรรมอำพราง หรือแม้กระทั่งข่าวการกระทำการข่มขืนชำเรา ควรลดน้อยถอยลงไป แต่กลับมีมากเพิ่มขึ้นจนน่าหวาดกลัว ยากไหม หากชาวไทยที่เคยทำผิดพลาดมาแล้วครั้งหนึ่ง พร้อมทั้งบุคคลที่รับรู้ข่าวสารถึงการกระทำที่ไม่ดีดังกล่าว จะรู้สึกและทราบได้ว่า นี้คือความผิดที่มนุษย์เราไม่ควรกระทำเป็นอย่างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข่าวด่วน วันนี้ที่มีการสื่อข่าวในรูปแบบคดีฆาตกรรม อำพราง ตลอดจนผู้ปกครองที่ทำการข่มขืนกระทำชำเราบุตรหลาน ลูกบุญธรรม เป็นต้น