การจัดเตรียมกิจกรรม ประเพณีลอยกระทง

January 14, 2015 Off By admin
อีกหนึ่งวันสำคัญของไทย ซึ่งถือได้ว่าเป็นวันสำคัญที่สามารถสร้างสีสันให้กับประเทศไทยได้อย่างกว้างขวาง และสำหรับวันสำคัญหรือว่าขนบธรรมเนียมสำคัญที่ว่านี้ก็คือ ประเพณีลอยกระทง ของประเทศไทยนั่นเอง สำหรับวันลอยกระทงของทุกปีนั้น มักตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ซึ่งจะมีการกำหนดวันตามปฏิทินจันทรคติไทย หรือว่าถ้าเป็นปฏิทินจันทรคติล้านนา ก็จะตรงกับเดือนยี่เท่านั้น และถ้าหากเป็นการนับวันตามปฎิทินสุริยคติ จะอุบัติขึ้นราวเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งนับได้ว่าเป็นเดือน 12 ในช่วงหน้าหนาวนั่นเอง ทำเอาประเพณีลอยกระทงที่ถูกจัดขึ้นในทุก ๆ จังหวัด ทุก ๆ พื้นที่ในประเทศไทยนั้น มีบรรยากาศที่แสนจะเย็นสบาย อีกทั้งยังคงมีสีสันที่สวยในช่วงฤดูน้ำหลากอีกด้วย
 
และสำหรับในปี 2557 นี้ ลอยกระทง ตรงกับวันที่ 6 เดือนพฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ ซึ่งในส่วนของขนบธรรมเนียมก็จะเป็นการรวมตัวกัน เพื่อเป็นการสักการะพระแม่คงคา พร้อมขอพรและกล่าวคำขออภัยต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมไปถึงพระแม่คงคาทุกพื้นที่ ที่มนุษย์เราทุกคนได้ล่วงเกิน และมีการนำน้ำมาใช้อาบ ดื่ม กิน เพื่อดำรงชีวิตในประจำวัน และเมื่อถึงลอยกระทงครั้งใด น้ำทุกพื้นที่ก็จะขึ้นเต็มสองฝั่ง ทำเอาเราสามารถมองเห็นสายน้ำได้อย่างชัดเจน อีกทั้งในวันลอยกระทงก็ยังคงเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ พร้อมกับเป็นวันที่ดวงจันทร์เต็มดวงเสมอ ทำให้เราสามารถมองเห็นแม่น้ำที่มีแสงเดือนเฉิดฉาย ส่องแสงกระทบลงมา ทำเอาเห็นภาพแม่น้ำที่ดูงาม และมีสันสันตระการตาจากแสงในกระทงทุกใบที่ลอยมาตามกระแสน้ำนั่นเอง