แนวความคิดกับภาคปฏิบัติในการสอนแต่งหน้า

January 9, 2015 Off By admin

การสอนแต่งหน้าให้ได้ผลที่ดีนั้น ในส่วนของภาคปฏิบัติอาจจะนำไปสู่การศึกษาในสายทางลัด หรือเป็นการเรียนรู้ที่ง่ายต่อการจดจำได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งในกระบวนการสอนแต่งหน้าก็ด้วย มืออาชีพระดับปรมาจารย์ส่วนใหญ่ จึงใช้รูปแบบการสอนแต่งหน้าอย่างตัวต่อตัว ซึ่งผู้เรียนกับผู้สอนจะเข้าถึงกันได้อย่างง่าย ๆ และมีความทั่วถึงในการกระจายความรู้ในทุก ๆ ด้าน ให้แก่ผู้ที่สนใจและเข้ามาเรียนรู้การแต่งหน้าในครั้งนั้น ๆ เปรียบเสมือนเป็นสิ่งที่สร้างให้คนที่สนใจ และต้องการมีฝีมือ เปลี่ยนแปลงเป็นบุคคลที่มีฝีมือและมีการฝักใฝ่ได้อย่างแนบเนียน และนี่ก็คืออีกหนึ่งวิธีหรือกระบวนการสอนแต่งหน้า ของผู้ชำนาญพิเศษในสายงานอาชีพการแต่งหน้าระดับประเทศ ซึ่งได้รับการตอบรับและมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากเลยทีเดียว
 
สอนแต่งหน้า
 
ผู้ช่ำชองทางด้านการแต่งหน้าระดับมือต้น ๆ ของประเทศไทยส่วนใหญ่ มักจะใช้ความรู้และฝีไม้ลายมือ ประกอบกับความเป็นมืออาชีพที่เราสามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย ซึ่งผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแต่งหน้าส่วนมาก จะมีวิธีการในการสอนแต่งหน้าที่แตกต่างกัน แต่วิธีการหนึ่งที่สามารถทำให้เกิดวิชาความรู้แก่คนรุ่นใหม่ ๆ ที่มีความสนใจทางด้านการแต่งหน้าได้เป็นอย่างดี ก็คงจะไม่พ้นระดับมืออาชีพ ทำการเข้าสอนการแต่งหน้าให้กับคนรุ่นใหม่ หรือคนที่เกิดความสนใจแบบตัวต่อตัว ซึ่งทฤษฎีบางอย่างที่ดูเหมือนจะเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจดจำ แต่ก็ไม่ใช่ทฤษฏีที่จะทำให้เกิดความสำเร็จได้อย่างง่าย ๆ บางครั้งทฤษฏีก็ไม่ได้บ่งบอกรายละเอียดสอนแต่งหน้าในการปฏิบัติอย่างถี่ถ้วน หรือสามารถทำให้คนจดจำ มองเห็นภาพของการปฏิบัติได้อย่างถูก