ดิจิทัลไทยแลนด์ technologyดิจิตอล ผลักดันได้ทุกกิจกรรม

June 3, 2016 Off By admin

ล่าสุดประเทศไทยได้มีการจัดงาน ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016 ซึ่งงานนี้ถูกจัดขึ้นโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศกับการสื่อสาร (ไอซีที) ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่สามารถสื่อให้เห็นได้ว่า ประเทศไทยพยายามที่จะปรับปรุงประเทศ ให้ก้าวไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์

 

โดยจุดมุ่งหมายของงาน ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016 ได้สื่อให้เห็นว่า เรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถสนับสนุนได้ภายในทุกกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดต่อในชีวิตประจำวัน หรือแม้กระทั่งในเรื่องของ อีเลิร์นนิ่ง , อีบุ๊ค รวมไปถึงเรื่องของสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการรักษาพยาบาล ซึ่งผู้ป่วยคงจะไม่สามารถเดินทางไปพบคุณหมอได้ แต่ก็ยังคงสามารถใช้โครงข่ายนี้ เพื่อข้ามาดูแลเพื่อการรักษาพยาบาลได้โดยตรง และยิ่งไปกว่านี้ยังคงมีภายในเรื่องของการค้าขายในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากเป็นการเดินทางเพื่อที่จะทำการตรวจเยี่ยมพื้นที่ ก็จะมีปัญหาในเรื่องของการตลาด พร้อมทั้งการผลิตสินค้า ซึ่งมีการขายสินค้าได้น้อย แต่ถ้าว่าเมื่อมีระบบไอซีทีเข้ามาช่วยเหลือ พร้อมทั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานเข้ามาในพื้นที่ ผู้ประกอบการทุกรายในชุมชน จะสามารถเข้าใช้บริการได้ พร้อมทั้งสามารถใส่ข้อมูลสินค้า เพื่อที่จะทำให้เกิดการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ต่อไป จนกระทั่งทำให้เกิดการติดต่อ สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในประเทศพร้อมทั้งต่างประเทศ จนกระทั่งส่งผลดีต่อการซื้อขายสินค้าได้มากเพิ่มขึ้น

 

ซึ่งทางรัฐบาล โดยกระทรวงไอซีที มีแผนงานอย่างชัดเจน ว่าในปี 2559 – 2560 จะมีการใช้งบในจำนวน 1.5 หมื่นพันล้าน เพื่อที่จะทำการวางเครือข่ายพื้นฐานทั้งหมด ให้ครอบคลุม ทั่วประเทศ ด้วยงบปริมาณ 5 พันล้านบาทแค่นั้น