ตัวปัญหาอาชญากรรมที่พบตัวปัญหากันอยู่บ่อย ๆ

April 28, 2016 Off By admin

ภายในสังคมไทยในสมัยนี้ ได้มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากมาย ทางด้านวัตถุ จึงคงเกิดเป็นปัญหาทางด้านอาชญากรรม ภายในสังคมไทย ซึ่งประชาชนส่วนมากจะต้องมีการดิ้นรนและต้องต่อสู้ เพื่อความอยู่รอด ได้มีแข็งขันการทำงาน รวมไปถึงแกงแยงกันในการทำมาหากิน พร้อมทั้งในการขัดผลประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย จนเป็นเหตุให้มี ปัญหาอาชญากรรม ในสังคมเป็นอย่างยิ่ง

 
อาชญากรรม
ถือได้ว่า ปัญหาอาชญากรรม เป็นปัญหาอย่างมาก ที่ชาวไทยทุกท่านได้พบเจอกับปัญหามากมาย ที่ชาวไทยบางคนคงจะไม่สามารถแก้ไขได้ ทำให้ในปัจจุบันนี้ ตกเป็นปัญหาอย่างหนักมาก ที่ชาวไทยจะต้องคอยดูแลกันเป็นพิเศษ ซึ่งเมืองไทยมักจะมีหลากหลายมูลเหตุด้วยกันที่ทำให้เกิดอาชญากรรมกันทุกวันนี้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งแวดล้อมทางด้านสังคมพร้อมกับเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างมาก เช่น การว่างงาน ย่อมจะทำให้ขาดรายได้ในการดำรงชีวิต ทำให้จิตใจพร้อมทั้งทางด้านอารมณ์ผิดปกติ เป็นเหตุให้ต้องหันไปเล่นการพนัน ดื่มสุรา จนเป็นเหตุให้ขาดสติและกลายเป็นอาชญากรรมได้ในที่สุด พร้อมทั้งอีกประเภทหนึ่งคือ ยาเสพย์ติด ถ้าผู้ที่ใช้ จะเป็นเหตุให้เกิดภาพหลอน ไม่อาจควบคุมสติได้ แถมยังทำให้ตกเป็นทาสยาเสพติดไปอีกด้วย  จนทำให้จิตใจมีการบั่นถอนได้ลดลง จนกลายเป็นว่าขาดความยับยั้งคิด จนทำเอาเกิดอาชญากรรมเพิ่มขึ้นได้ง่ายอย่างแน่นอน จนทำให้ในทุกวันนี้ กลายเป็นข่าวโด่งดัง
 
เพราะเช่นนั้นปัญหาอาชญากรรม จึงตกเป็นปัญหาอย่างหนัก ปัญหาอาชญากรรม ที่ชาวไทยควรร่วมใจ ต่อสู้กับปัญหาต่าง ๆ กลุ่มนี้  จนอาจผ่านไปได้ด้วยดี ยิ่งถ้าท่านสามารถควบคุมสติได้ ก็จะไร้ข่าวอาชญากรรมมาให้เห็นได้เหมือนกัน