ข่าวสดประจำวัน ข่าวคราวที่มีการอธิบายอย่างต่อเนื่อง

November 5, 2015 Off By admin

ถ้าหากข่าวสดที่ได้มีการชี้แจงข่าวประจำวัน ต้องหยุดพร้อมทั้งไม่มีการรายงานข่าวสารอีกต่อไป ลองนึกภาพดูสิว่า จะเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ถูกนำมาวิเคราะห์ และมีการประเมินถึงการเคลื่อนไหว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับความเจริญก้าวหน้าของประเทศ ย่อมส่งผลทำให้การเคลื่อนไหวที่ว่านี้ ต้องเปลี่ยนแปลงและผิดแปลกไป เนื่องจากจากที่เรารับทราบสถานการณ์ความเคลื่อนไหวหลากหลาย ผ่านการรายงานข่าวประจำวัน หากไม่มี สภาวการณ์ความเคลื่อนไหวที่ว่านี้ ก็จะไม่มีการรายงานข่าวอีกต่อไป

 
ข่าวสด
ผู้ที่เคยไล่ตามข่าวสด ประกาศประจำวัน ก็จะไม่ได้รับรู้ข้อมูลหรือรับทราบความเคลื่อนไหวหลากหลาย หากเป็นเช่นนี้ย่อมส่งผลเสียเป็นอย่างมาก เพราะถ้าหากเราไม่รับรู้ข้อมูลที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะเป็นข้อมูลที่มีความหมายต่อการดำเนินชีวิต ย่อมส่งผลทำเอาชาวไทยทั่วประเทศ กลับตกเป็นประชากรที่ด้อยและล้าหลัง เนื่องจากความรู้พร้อมทั้งความเข้าใจต่อสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน กลับมิใช่ความรู้หลัก ๆ เหมือนกับในปัจจุบัน ที่มีการรายงานข่าวสด ข่าวสารประจำวัน ให้เราได้รับรู้โดยทั่วถึงกัน พร้อมทั้งนี่ก็คือเหตุผลอย่างหนึ่ง ที่ส่งผลทำให้จะต้องมีการรายงานข่าวสด ข่าวด่วน พร้อมกับข่าวประจำวัน หลากหลายระยะเวลา ถึงแม้ข่าวดูเหมือนจะเป็นเรื่องราวที่น่าเครียด พร้อมกับไม่น่าไล่ตาม แต่ยังคงมีกลุ่มคนจำนวนมาก ที่เคลื่อนไหวไปกับแหล่งข่าวสารต่าง ๆ กลุ่มนี้ ถ้าไม่มีก็ย่อมได้รับผลเสียเช่นกัน
 
เพราะฉะนั้นแล้ว การรายงานข่าวสดจำนวนมากที่เราได้เห็นกันนั้น ค่อนข้างเป็นการรายงานภายในรูปแบบที่มีความไม่ขาดสาย พร้อมทั้งเป็นข่าวประจำวันที่จะต้องมีการรายงานข่าว โดยที่วันไหนไม่มีการอธิบายข่าวสด ก็อาจจะเป็นไปไม่ได้อย่างแน่แท้