คอร์ดบทเพลงกับนักดนตรี

December 24, 2014 Off By admin
ถ้าจะให้เอ่ยถึงนักดนตรีจำนวนมาก ที่มีศักยภาพในการเล่นเครื่องดนตรีแต่ละชนิดนั้น เราคงจะนึกถึงนักดนตรีหลากหลายคน ที่ประทับใจไปกับการเล่นเครื่องดนตรีหลากหลายชิ้น ซึ่งเครื่องดนตรีจำนวนมาก มักเป็นเครื่องดนตรีที่ทำให้เกิดความบันเทิง และเป็นหนทางที่ทำให้เกิดเสียงดนตรีอันไพเราะขึ้นมา ส่วนทางด้านนักดนตรีจะเปรียบเหมือนเป็นผู้บรรเลง เพราะเช่นนั้น หากไม่มีนักดนตรี เครื่องดนตรีก็จะไม่อาจจะสร้างเสียงเพลงขึ้นมาได้ สองอย่างนี้จึงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียว ที่หล่อหลอมและทำให้เกิดเสียงเพลงอันไพเราะต้องใจขึ้นมาได้ แต่ที่สำคัญไปมากกว่านั้นนั่นก็คือ คอร์ดเพลง คอร์ดเพลงเปรียบเหมือนเป็นตัวชี้นำที่เป็นเหตุให้เกิดเสียงดนตรีขึ้นมาได้เช่นกัน ถ้านักดนตรีไม่มีคอร์ดเพลง การเล่นดนตรีในครั้งนั้นก็แทบไร้ความหมาย
 
เนื่องจากคอร์ดเพลงเปรียบเหมือนเป็นเส้นทางที่ถูกชี้นำ ผู้แต่งหรือว่าผู้คิดค้นคอร์ดเพลงจะทำหน้าที่ชี้นำและสื่อความหมายทุกสิ่งทุกอย่างผ่านเสียงดนตรีออกมาเป็นคอร์ดเพลง นักดนตรีจะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจคอร์ดเพลงทุกตัวให้ได้อย่างถูกต้อง หากไม่สามารถจดจำหรือว่าเรียนรู้เพื่อที่จะเข้าใจคอร์ดเพลงในแต่ละตัวได้ นักดนตรีจะไม่อาจจะเล่นดนตรีได้อย่างไพเราะ เพราะว่าเนื่องจากเขาไม่สามารถทำการอ่านและแปลความหมายของคอร์ดเพลงแต่ละตัวได้เลย เพราะเช่นนั้นแล้ว สิ่งสำคัญของการเล่นดนตรีเพื่อให้เกิดเสียงดนตรีที่ไพเราะได้นั้น จำเป็นต้องมีทุกสิ่งอย่างที่กล่าวมาเป็นองค์ประกอบโดยรวม ถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปนั้น จะไม่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นเสียงดนตรีที่น่าไพเราะหรือน่าติดตามรับฟังแต่ประการใด